Generelle forretningsbetingelser

GENERELT

Hvidovre Kommune og dets leverandører bestræber sig på at give kunden den mest hurtige og mest professionelle service. Hvidovre Kommune  bruger velafprøvet teknologi såvel som velkendte specialister og leverandører (samlet: "Leverandører") ved hjælp af den nødvendige service. Ikke desto mindre kan Hvidovre Kommune ikke garantere, at tjenesterne leveres uden fejl eller uden afbrydelse, eller at ulovlige indgreb i IT-systemet eller ukorrekt brug af uautoriserede personer udelukkes, og vi påtager os intet ansvar for skader, der skyldes dette. Ansvar for tredjeparts tjenester er ekskluderet i det omfang, det er tilladt i henhold til loven.

BILLETTER

Kunden anerkender, at rettigheder og forpligtelser, især ved bestilling af billetter og / eller fra brug af andre tjenester, der tilbydes på webstedet, udelukkende opstår mellem den respektive arrangør og kunden. For reklamationer og påstande af enhver art i forbindelse med selve begivenheder, undtagen i forbindelse med behandlingen af ​​billetkøb, skal kunden kontakte den respektive arrangør direkte. Kunden anerkender, at rettigheder og forpligtelser især ved bestilling af billetter og / eller fra brug af andre tjenester, der tilbydes på webstedet, opstår udelukkende mellem den respektive arrangør og kunden. For reklamationer og krav af enhver art i forbindelse med selve begivenheder, undtagen i forbindelse med behandlingen af ​​billetkøb, skal kunden kontakte den respektive arrangør. Billetter kontrolleres elektronisk ved indgangen til arrangementet. Vi forbeholder os ret til at kontrollere tilladelse fra billetindehaveren. Billetter skal beskyttes mod fugt, snavs, mekaniske eller optiske effekter samt andre skader osv. QR-koden skal være maskinlæsbar. Beskadigede billetter erstattes ikke. Kopiering, ændring eller kopiering af billetter osv. Er ikke tilladt. Billetter, der er manipuleret på denne eller anden måde, er ikke gyldige. Videresalg eller handel med billetter til en uofficiel pris er strengt forbudt. Billetter, der er købt på denne måde, mister deres gyldighed. I tilfælde af mistanke forbeholdes retten til at blokere de tilsvarende billetter og / eller kundekontoen uden refusion. Hvis billetten ikke indsamles ved indgangen, skal den opbevares indtil afslutningen af ​​begivenheden og præsenteres på anmodning. Misbrug af billetter er forbudt. Instruktionerne fra personalet skal følges. I tilfælde af overtrædelse forbliver retten til at kræve erstatning foruden fortabelse af deltagelse forbeholdt. Retunering eller udveksling af billetter er udelukket. Hvis en begivenhed udsættes, forbliver billetterne gyldige. I tilfælde af programændringer eller aflysning af individuelle atleter eller seværdigheder er udveksling eller refusion udelukket. Hvis arrangementet aflyses, garanteres en refusion på op til 100%.

PRIVATLIV

Kunden anerkender og accepterer, at Hvidovre Kommune og dets leverandører kan få kendskab til personlige data i forbindelse med levering og vedligeholdelse af webstedet og levering af tjenester. Hvidovre Kommune stræber efter at sikre fortrolighed inden for de juridisk krævede og kommercielt forsvarlige rammer.

FORTRYDELSESRET
I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.